Juulskov Huset tilbyder individuelle behandlingstilbud til børn og unge med vidtgående behandlingsbehov, så som tidlig skade grundet omsorgssvigt, psykiatriske lidelser, lettere begavelsesmæssige udfordringer og følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Behandlingen i Juulskov Huset tager primært afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi med anvendelse af differentierede pædagogiske tiltag lige fra miljøterapi, neuropædagogik, strukturpædagogik, adfærdsregulation, social færdighedstræning samt theraplay-inspirerede tilgange i forhold til at øge kropsbevidsthed og regulere arousal og emotioner.

Juulskov Huset har base i Ørbæk i rolige og naturskønne omgivelser.