Forældresamarbejde

Det er et veldokumenteret faktum, at forældresamarbejdet i alle anbringelsessager er af helt afgørende betydning. Et godt samarbejde mellem forvaltning, forældre og anbringelsessted danner en uundværlig grobund, hvorudfra barnet gives de bedste forudsætninger for udvikling. Derfor har vi i Juulskov Huset et særligt fokus på følgende:

Forældreinddragelse: I Juulskov Huset er vi meget optaget af, at inddrage forældre i så høj grad som muligt, for at sikre, at forældrene fortsat er de vigtigste personer i barnets liv. Der laves klare aftaler om, hvilke opgaver der fortsat kan ligge i familien (evt. indkøb af tøj, frisør mm.) for, at forældrene fastholdes i forældreskabet og ikke får en fornemmelse af, at Juulskov Huset tager over på områder, hvor der ikke er behov.

Tydelig Kommunikation: I Juulskov Huset er kommunikationen med hjemmet præget af tydelige aftaler, åbenhed og anerkendelse med fokus på at skabe flere positive historier, om det anbragte barn.

Samvær: Juulskov Huset understøtter meget gerne, at samværet med det anbragte barn stabiliseres. I de tilfælde det vurderes gavnligt, kan samværet foregå i Juulskov Huset, hvor vi understøtter samværet med pædagogiske aktiviteter, tilbyder forældrene overnatning i vores forældreværelse mm. Det ligger os meget på sinde at skabe en stabil relation mellem barn og forældre, og understøtte det netværk, der skal støtte barnet, når anbringelsen ophører. Herudover er det vigtigt, at forældrene under anbringelsen også har en god fornemmelse af livet i Juulskov Huset og har oplevet barnets dagligdag. Dette for at understøtte det gode samarbejde og for at modvirke, at barnet fanges i unødige loyalitetskonflikter mellem forældre og anbringelsessted.