Kontaktpædagog

Alle børn som bor i Juulskov Huset har en kontaktpædagog. Denne person har til opgave at være særligt tæt på kontaktbarnet og være garant for at høre barnet, hjælpe med at italesætte behov, motivere og sikre barnets trivsel og udvikling. Herudover arbejdes der med at fastholde én stabil kontaktpædagog gennem hele anbringelsen, for at imødekomme de udfordringer, der implicit ligger i at arbejde med barnets evne til at udvikle en tryg og selektiv tilknytning på en behandlingsinstitution med skiftende vagter.