Lovgrundlag

Institutionen drives i henhold til Servicelovens § 66, stk. 6 jf. § 67.

Formålet er jf. §46 stk. 1: Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for denne, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.