Projekttilbud

BOSA:

Der er tale om børn med udtalte sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder som kræver at barnet i en kortere eller længere periode skånes i forhold til sociale stimuli. Der kan være tale om tung psykiatri, dårlig begavelse eller voldsom normbrydende og udadreagerende adfærd. Der kan tilbydes et meget tydeligt og overskueligt miljø, hvor man på sigt vil forsøge at inkludere børnene i fællesskaber for at arbejde hen mod et mere normalt barne- og ungdomsliv. BOSA tager som udgangspunkt ikke i mod børn og unge i aktivt misbrug.