Skole

Skoleafdelingen vurderer skoletilbud i samarbejde med PPR. Nyborg Kommune råder over meget differentierede skoletilbud alt fra vidtgående specialundervisning til almindelig folkeskole/ ungdomsuddannelse.

Når barnet bor i Juulskov Huset sikrer personalet, at barnet kommer i skole og har et stabilt fremmøde. Herudover støtter vi børnene med lektiehjælp mm. alt efter behov.

Herudover har Juulskov Huset meget tæt samarbejde med de skoler børnene placeres i. Det er normal praksis, at kontaktpædagogerne dagligt videregiver relevante forhold, som skolen bør tage forbehold for i kontakten og undervisningen af barnet. Efter skoledagen sender skolen relevante oplysninger til Juulskov Huset, vedr. eventuelle hændelser og eventuelle pædagogiske tiltag. Det er vores erfaring at det er helt afgørende, at barnet oplever, at Juulskov Huset og skolen kommunikerer tæt sammen, og at tilgangen som barnet mødes med i så stor udstrækning som muligt, er ens.