Fysiske rammer

Juulskov Huset ligger i landsbyen Refsvindinge. Her bor 20 af vores børn. På adresse ligger herudover akutmodtagelse samt administration. Juulskov Huset rummer en fysisk adskildt børne og en ungegruppe.

Enebærvej er et opholdssted til søskendeanbringelse beliggende i Ørbæk.