Samarbejde

Der tilbydes et individuelt tilrettelagt behandlingsplan for barnet/ den unge tilrettelagt ud fra barnets udviklingsmuligheder og handleplanen fra anbringende myndighed. Ud fra den overordnede behandlingsplan opstilles konkrete og målbare delmål som evalueres og dokumenteres hver 6. måned i forbindelse med afholdelse af statusmøde.

Overstående er udgangspunktet for samarbejdet mellem Juulskov Huset og anbringende kommune, men flere anbringelsessager kan rumme en kompleksitet, der fordrer et tættere samarbejde med hyppigere møder og generelt tættere kontakt. Der vil kunne ske en løbende tilpasning af samarbejdsaftalerne gennem anbringelsen, således at anbringende kommune altid er velorienteret om eventuelle udfordringer og fremskridt.