Juulskov Husets Målgrupper

Juulskov Huset:

Juulskov Huset er delt op i en børnegruppe og en ungegruppe. I begge grupper tilbydes specialpædagogisk indsats til børn med tidlig skade grundet omsorgssvigt, psykiatriske sygdomme, begavelsesmæssige handicap og følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Juulskov Huset tilbyder også aflastning af børn som enten bor i hjemme eller er plejefamilieanbragte.

Juulskov Huset har akutpladser til børn og unge som har et pludseligt opstået behov for trygge rammer.

Kilden:

Kilden modtager uledsagede flygtninge børn og har kapacitet til 6 børn. I huset er der fokus på at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, hvor barnet mødes med et stærkt omsorgsfokus. Der arbejdes med at skabe en aldersvarende dagsstruktur for det enkelte barn med fokus på socialtræning.

Enebærvej:

Enebærvej er et opholdssted som modtager (større) søskendegrupper, hvor det vurderes afgørende, at børnene har mulighed for at blive sammen.