Supervision

Personalet superviseres løbende af intern psykolog hver 14. dag.

Herudover afholdes behandlingskonferencer i forbindelse med personalemøde hver 14. dag, hvor børnenes delmål og udvikling gennemgås.

Endelig afholdes 2 fælles uddannelsesdage årligt, hvor det teoretiske grundlag gennemgås og videreudvikles.