Hverdag

Dagligdagen i Juulskov Huset er præget af stor forudsigelighed. Det vil sige, at der er en overordnet fast dagsstruktur, som i høj grad justeres efter barnets udviklingsbehov. I løbet af ugen er der herudover faste aktiviteter, som skal hjælpe til, at træne børnene socialt, øge deres selvværd og selvtillid med fokus på sund kost og bevægelse. Det er vigtigt for os, at dagligdagen er så tæt på det ”normale” som muligt trods pædagogisk udviklingsarbejde og eventuelle særhensyn.

Dagligdagen er forskelig alt efter om man er i børne- eller ungegruppen:

I børnegruppen er der fokus på pleje og  omsorg samt udvikling af kognitive, emotionelle samt sociale kompetencer.

I ungegruppen er det ofte fortsat relevant at arbejde med nogle af de samme udfordringer som i børnegruppen. Der er herudover fokus på at arbejde med at lære praktiske ting som skal forberede de unge på et selvstændigt voksenliv. Det kan være økonomi, madlavning, tøjvask mm.